Certyfikaty i Zezwolenia

Hurtownia Farmaceutyczna Towarów obcych w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 16 - zezwolenie Nr GIF-P-Z-4301-25/WB/06 z dnia 24.03.2016 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Hurtownia Farmaceutyczna Towarów Obcych w Radomsku (SKR),ul. I. Krasickiego 65 - zezwolenie Nr GIF-N-412/48-1/KC/11 z dnia 24.03.2016 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Hurtownia Farmaceutyczna Towarów Obcych w Radomsku (SCR),ul. I. Krasickiego 65 - zezwolenie Nr GIF-N-412/101/MSH/14 z dnia 24.03.2016 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Magazyn Importera i Wytwórnia Produktów Leczniczych: Radomsko, ul. Krasickiego 65 - zezwolenie 054/0299/15 z dnia 05.07.2021, wydane przez Głownego Inspektora Farmaceutycznego.

Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.1 / WTC/0299_03_01/166 wydany dnia 10.07.2018 roku.

Certyfikat GMP - Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.2 / WTC/0299_03_01/167 wydany dnia 10.07.2018 roku.

Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.3 / WTC/0299_03_02/168 wydany dnia 10.07.2018 roku.