Image

LiczneZezwolenia & certyfikaty

Hurtownia Farmaceutyczna działa w oparciu o zezwolenie nr GIF-N-411/514/SU/15 wydane przez Głównego Inspektora farmaceutycznego. Działalność hurtowni obejmuje obrót hurtowy produktami leczniczymi, w tym Hurtownia Farmaceutyczna działa w oparciu o zezwolenie nr GIF-N-411/514/SU/15 wydane przez Głównego Inspektora farmaceutycznego. 
 

Działalność Hurtowni obejmuje

obrót hurtowy produktami leczniczymi, w tym o wymaganiach dodatkowych, suplementami diety, wyrobami medycznymi oraz kosmetykami. 

Zaopatrujemy hurtownie farmaceutyczne, apteki, szpitale i bierzemy czynny udział w przetargach na zakupy leków ogłaszanych przez szpitale na terenie całego kraju, oferując produkty lecznicze z naszego portfolio. 

Wymagane zezwolenia: