Władze Spółki

ZARZĄD

  • Jan Kruk - Prezes Zarząd

  • Krzysztof Dzięgielewski - Członek Zarządu


RADA NADZORCZA

  • Hubert Zacharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Miszczak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Wojciech Plopa - Członek Rady Nadzorczej
  • Magdalena Murawska - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Leszek Syga - Członek Rady Nadzorczej