Ogłoszenie dotyczące przetargu - sprzedaż pojazdu należącego do floty Spółki

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ulicy Jana Kazimierza 16 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu będącego własnością Spółki:

Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11;
rok produkcji 2014;
nr rej: WY8497K;
pierwsza rejestracja: 2014/12/01;
data ważności badania technicznego: 2021/11/09;
kolor: srebrny;
przebieg: 238296 km, auto w ciągłej eksploatacji;
typ paliwa: ON.

Wyposażenie dodatkowe: wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, centralny zamek, przednie szyby elektryczne.

Przetarg odbędzie się 23.06.2021 r. (środa) o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kazimierza 16 w Warszawie.

Data wywieszenia ogłoszenia i publikacji na portalu „www.olx.pl” 17.05.2021 r.

Zbywany pojazd będzie można obejrzeć w siedzibie Spółki w dniach roboczych od 17.05.2021 do 18.06.2021 w godzinach 10:00-14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 22-63-40-368.

Załącznik 1

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 14 200 zł brutto (w tym 23% VAT) – sprzedaż na podstawie faktury VAT.

Oferty na zakup pojazdu (wg ustalonego wzoru-dostępnego w siedzibie Spółki) powinny być złożone do dnia 18.06.2021 roku do godziny 15:00 w Biurze Organizacyjnym w siedzibie Spółki w Warszawie w zaklejonych kopertach z dopiskiem – OFERTA NA ZAKUP POJAZDU SKODA FABIA II WY8497K. Oferty są wiążące przez okres 7 dni roboczych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 1420 zł. Wadium można wpłacić na rachunek bankowy Spółki w Millenium SA numer rachunku: PL65 1160 2202 0000 0002 2974 4328 z podaniem w tytule: „Wadium – Przetarg SKODA FABIA II WY8497K” w terminie do dnia 18.06.2021. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Z Regulaminem Sprzedaży Pojazdu można zapoznać się w intranecie: Zarządzenie Nr 8/VII/2020 z dnia 1 września 2020 roku oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Spółki.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy.

Przetarg prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2007r. nr 27 poz. 177).

Dodatkowe informacje dotyczące pojazdu można uzyskać od numerem telefonu:
22-63-40-368 lub poprzez mail: akowalski@cefarm.com.pl

Warunki przetargu mogą zostać zmienione lub przetarg może zostać odwołany przez prowadzącego. Przetarg może zostać unieważniony w przypadku, gdy prowadzący stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów.

Ogłoszenie Zakupu Nieruchomości

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, w związku z planowaną relokacją siedziby Spółki oraz jej magazynów, poszukuje nieruchomości gruntowej pod budowę centrum logistycznego w Warszawie lub najbliższych okolicach oraz wykonawcy obiektu logistycznego w postaci magazynu hurtowni farmaceutycznej oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczamy, że projekt będzie realizowany na zasadach „Projektuj i Buduj”.
Wstępne założenia projektu obejmują  powierzchnię magazynową 10.000 m­­­­­­2, wysokość netto 9 m oraz ok. 3.000 m­2 powierzchni biurowej. Obiekt, poza wymogami prawa budowlanego i innych przepisów obowiązujących przy tego typu inwestycjach, powinien w pełni odpowiadać wymogom prawa farmaceutycznego.
Według założeń Spółki działka powinna mieć w miarę regularny kształt i powierzchnię ok. 30.000 m­­­­­­2 +/- 20%, pozwalającą w przyszłości na rozbudowę magazynu o kolejne 2.000 - 5.000 m2.
Istotnym warunkiem jest dobra lokalizacja i jej powiązania z komunikacją miejską oraz drogami wylotowymi z Warszawy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy.

Propozycje proszę składać mailem na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

Nieruchomość gruntowa

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, poszukuje działki przemysłowej zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w bliskich okolic, z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej.

Powierzchnia działki powinna wynosić od 25 000 m2 do 40 000 m2 i być zbliżona kształtem do prostokąta, powinna posiadać także aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja z możliwością całodobowego dojazdu samochodów ciężarowych. W pobliżu działki usytuowane media. Możliwość wysokości zabudowy conajmniej 12 m.

Prosimy o przesłanie oferty na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

lub kontakt telefoniczny (22) 634 04 81

OFERTA WSPÓŁPRACY – PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do przewozu produktów farmaceutycznych na terenie całej Polski

Wymagania:

 • doświadczenie w przewozie produktów farmaceutycznych;
 • własny samochód, izoterma o ładowności do 3,5 t;
 • urządzenie chłodząco – grzewcze;
 • możliwość przewozu produktów farmaceutycznych jednocześnie w dwóch zakresach temperatur: 2-8°C, oraz 15-25°C;
 • posiadanie urządzenia kontrolno – pomiarowego z możliwością utworzenia wydruku oraz podgląd temperatury w czasie rzeczywistym w kabinie kierowcy;
 • mapowanie pojazdu;
 • ubezpieczenie OCP przewoźnika;
 • GPS.

W ofercie proszę podać takie informacje, jak:

 • marka pojazdu,
 • przebieg,
 • rok produkcji,
 • pojemność w paletach,
 • ładowność,
 • stawka – oferty z podaną stawką będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Oferty wraz ze zdjęciem pojazdu proszę przesłać na: oferta.transport@cefarm.com.pl

Gwarantujemy stałą współpracę.