Image

Importoraz magazyn importera

CF CEFARM SA na podstawie zezwolenia, wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla produktów leczniczych, prowadzi w Radomsku Magazyn Importera. Odbywa się to w oparciu o umowy kontraktowe z podmiotami odpowiedzialnymi, wytwórcami oraz importerami.
 

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo importowanych produktów

Proces importu jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy. Kolejne etapy jak wytwarzanie, transport, magazynowanie i dystrybucja odbywają się pod nadzorem różnych podmiotów w różnych strefach klimatycznych, z użyciem różnych środków transportu (samolot, statek, samochód) - a ich przebieg może mieć wpływ na jakość dostarczonego produktu leczniczego. W Magazynie Importera CF CEFARM SA nadrzędnym celem jest dbałość o jakość i kontrolę importowanego produktu leczniczego na wszystkich etapach: począwszy od wytwarzania poprzez transport, magazynowanie i dalszą dystrybucję.


SCHEMAT DROGI IMPORTOWANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

infografika 31.03

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo importowanych produktów zapewniamy dzięki realizacji procesu importu w oparciu o procedury systemowe oraz procedury i instrukcje procesowe. Nad jego przebiegiem czuwa profesjonalny zespół, który zapewnia sprawną i kompleksową obsługę.

Posiadamy w pełni nowoczesne i na bieżąco modernizowane urządzenia służące do przechowywania produktów leczniczych i kontroli warunków ich magazynowana (kwalifikowane magazyny). Zakres usług Magazynu Importera obejmuje magazynowanie produktów w dwóch strefach temperaturowych: w temperaturze pokojowej (15-250C) i w warunkach chłodniczych (2-80C). Magazyn Importera działa zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oaz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) i posiada odrębne pomieszczenia kwarantanny, wyrobu gotowego i magazynu prób archiwalnych wydzielone w każdej z dwóch wyżej opisanych stref temperaturowych. Warunki przechowywania produktów leczniczych w tzw. „łańcuchu zimnym” zabezpieczamy, dzięki rezerwowym systemom zasilania, zapasowym urządzeniom chłodniczym oraz wysoko wydajnemu agregatowi prądotwórczemu do zasilania awaryjnego, które to systemy minimalizują skutki nieprzewidzianych zdarzeń losowych i awarii.

Powyższy zakres działalności prowadzony jest  w Magazynie Importera i Wytwórni Produktów Leczniczych CF CEFARM SA w Radomsku na podstawie zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Zezwolenie 054/0299/15)

MIiWPL w zakresie importu posiada Certyfikat GMP (IWZJ.405.87.2018.ER.3 WTC/0299_03_02/168)   CF CEAFRM SA posiada również Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015.

Posiadane certyfikaty zobowiązują do świadczenia usług na najwyższym poziomie, zapewniającym pacjentom bezpieczny i skuteczny lek pochodzący z importu.