Zaproszenie do składania ofert – dokumentacja projektowa – magazyn hurtowni farmaceutycznej i budynek biurowy

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154178, NIP 5250004220, REGON 000288343, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla magazynu hurtowni farmaceutycznej i budynku biurowego wraz z kosztorysem i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

Pełna informacja w poniższych załącznikach.

00 - Zaproszenie do składania ofert_dokumentacja projektowa
01 - Załącznik nr 1 do zaproszenia
02 - Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz oferty
03 - Załącznik nr 3 - wzór umowy
04 - Załącznik nr 1 do umowy-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie Zakupu Nieruchomości

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, w związku z planowaną relokacją siedziby Spółki oraz jej magazynów, poszukuje nieruchomości gruntowej pod budowę centrum logistycznego w Warszawie lub najbliższych okolicach oraz wykonawcy obiektu logistycznego w postaci magazynu hurtowni farmaceutycznej oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczamy, że projekt będzie realizowany na zasadach „Projektuj i Buduj”.
Wstępne założenia projektu obejmują  powierzchnię magazynową 10.000 m­­­­­­2, wysokość netto 9 m oraz ok. 3.000 m­2 powierzchni biurowej. Obiekt, poza wymogami prawa budowlanego i innych przepisów obowiązujących przy tego typu inwestycjach, powinien w pełni odpowiadać wymogom prawa farmaceutycznego.
Według założeń Spółki działka powinna mieć w miarę regularny kształt i powierzchnię ok. 30.000 m­­­­­­2 +/- 20%, pozwalającą w przyszłości na rozbudowę magazynu o kolejne 2.000 - 5.000 m2.
Istotnym warunkiem jest dobra lokalizacja i jej powiązania z komunikacją miejską oraz drogami wylotowymi z Warszawy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy.

Propozycje proszę składać mailem na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

Nieruchomość gruntowa

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, poszukuje działki przemysłowej zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w bliskich okolic, z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej.

Powierzchnia działki powinna wynosić od 25 000 m2 do 40 000 m2 i być zbliżona kształtem do prostokąta, powinna posiadać także aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja z możliwością całodobowego dojazdu samochodów ciężarowych. W pobliżu działki usytuowane media. Możliwość wysokości zabudowy conajmniej 12 m.

Prosimy o przesłanie oferty na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

lub kontakt telefoniczny (22) 634 04 81

Oferta Sprzedaży Wierzytelności

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ogłasza sprzedaż: wierzytelności należne od dłużnika Hurtownia Farmaceutyczna FARMAX Sp. z o.o w wysokości 935.674,18 PLN
Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 PLN.
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres: windykacja@cefarm.com.pl
Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 17.08.2020 o godzinie 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Szczegóły poniżej:
Załącznik nr. 1

Oferta podwykonawstwa

OFERTA WSPÓŁPRACY – PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do przewozu produktów farmaceutycznych na terenie całej Polski.    Wymagania: doświadczenie w przewozie produktów farmaceutycznych; własny samochód, izoterma o ładowności do 3,5 t; urządzenie chłodząco – grzewcze; możliwość przewozu produktów farmaceutycznych jednocześnie w dwóch zakresach temperatur: 2-8°C, oraz 15-25°C; posiadanie urządzenia kontrolno – pomiarowego z możliwością utworzenia wydruku oraz podgląd temperatury w czasie rzeczywistym w kabinie kierowcy; ubezpieczenie OCP przewoźnika; mile widziana możliwość geolokalizacji.   W ofercie proszę podać takie informacje, jak : marka pojazdu, przebieg, rok produkcji, pojemność w paletach, ładowność, koszt usługi. Oferty wraz ze zdjęciem pojazdu proszę przesłać na  transport@cefarm.com.pl ;                                        

Gwarantujemy stałą współpracę.