Image

WytwórniaProduktów Leczniczych

W naszym oddziale w Radomsku świadczymy kompleksowe usługi w ramach procesu wytwarzania produktów leczniczych w certyfikowanej wytwórni. Posiadamy niezbędną wiedzę, park maszynowy, umiejętności oraz zezwolenia w oparciu, o które możemy wytwarzać produkty lecznicze, badane produkty lecznicze (BPL) suplementy diety, wyroby medyczne, wyroby kosmetyczne oraz inne.
 

Magazynowanie i dystrybucja

Posiadamy skwalifikowane magazyny odpowiadające wymaganiom DPD  wyposażone w pełni zmodernizowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą właściwe przechowywanie masy towarowej i kontrolę warunków magazynowania. Nasz obiekt posiada dwie strefy temperaturowe, umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przepakowywanie produktów w zakresach: 20 do 80C (chłodnie) oraz do 250C (strefy klimatyzowane). Warunki te kontroluje walidowany system monitoringu temperatury i wilgotności. Sam proces magazynowania jest prowadzony w oparciu o procedury i instrukcje wytwórcze oraz jest wspomagany dedykowanym systemem komputerowym.- magazynowania i dystrybucji.

Posiadamy skwalifikowane magazyny odpowiadające wymaganiom DPD  wyposażone w pełni zmodernizowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą właściwe przechowywanie masy towarowej i kontrolę warunków magazynowania. Nasz obiekt posiada dwie strefy temperaturowe, umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przepakowywanie produktów w zakresach: 20 do 80C (chłodnie) oraz do 250C (strefy klimatyzowane). Warunki te kontroluje walidowany system monitoringu temperatury i wilgotności. Sam proces magazynowania jest prowadzony w oparciu o procedury i instrukcje wytwórcze oraz jest wspomagany dedykowanym systemem komputerowym.

  • pakowania i przepakowywania produktów leczniczych. Oferujemy usługę pakowania zarówno do opakowań bezpośrednich produktów leczniczych jak i do opakowań zewnętrznych zbiorczych. Na zlecenie importerów równoległych oraz wytwórców świadczymy usługi związane z działaniami naprawczymi, wymianą ulotki i kartonika, wykonaniem nadruku serii i daty ważności  a także w zakresie automatycznego etykietowania produktów.
  • przygotowania próbek marketingowych. Jesteśmy w stanie obsłużyć ten proces całościowo, począwszy od etykietowania produktów poprzez awizowanie i wysyłkę do odbiorców końcowych, na monitoringu procesu dystrybucji kończąc.
  • dystrybucji produktów do badań klinicznych. Prowadzimy pełną obsługę logistyczną procesu obejmującą przyjęcie produktów porównawczych i towarzyszących, działania wytwórcze (drukowanie etykiet i etykietowanie), kompletację próbek do wysyłki wraz z dokumentacją, dystrybucję do ośrodków prowadzących badania kliniczne, zarządzanie zwrotami wraz z utylizacją zwrotów.

Powyższy zakres działalności prowadzony jest  w wytwórni produktów leczniczych CF CEFARM SA w Radomsku na podstawie zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Zezwolenie GIF-IW-N-4001/WTC299/261/13). Wytwórnia posiada Certyfikat GMP GIF-IW-N-4022/186/12- produkty lecznicze dla ludzi, GIF-IW-N-4022/187/12- badane produkty lecznicze.

Utrzymanie systemu zapewnienia jakości oparte jest na posiadaniu odpowiednich zasobów, w tym personelu o wymaganych kwalifikacjach oraz procedur, warunkujący powtarzalność operacji istotnych dla zapewnienia wymaganej jakości produktów i usług. Wśród pracowników obsługujących wytwórnię są farmaceuci oraz osoby wykwalifikowane, a działania wytwórcze są prowadzone z użyciem walidowanego systemu komputerowego.

Korzystna lokalizacja w pobliżu trasy krajowej E8 umożliwia wygodny dojazd i efektywną dystrybucję na terenie całego kraju.