Image

Importoraz magazyn importera

Prowadzimy działalność importową w oparciu o umowy kontraktowe z podmiotami odpowiedzialnymi, wytwórcami oraz innymi importerami na podstawie zezwolenia, wydanego przez GIF, na import produktów leczniczych.Prowadzimy działalność importową w oparciu o umowy kontraktowe z podmiotami odpowiedzialnymi, wytwórcami oraz innymi importerami na podstawie zezwolenia, wydanego przez GIF, na import produktów leczniczych.
 

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo importowanych produktów

Proces importu jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy. Kolejne etapy jak wytwarzanie, transport, magazynowanie i dystrybucja odbywają się pod nadzorem różnych podmiotów w różnych strefach klimatycznych, z użyciem różnych środków transportu (samolot, statek, samochód) - a ich przebieg może mieć wpływ na jakość dostarczonego produktu leczniczego. W magazynie importera CF CEFARM SA nadrzędnym celem  jest dbałość o jakość i kontrolę importowanego produktu leczniczego na wszystkich etapach: począwszy od wytwarzania poprzez transport (import), magazynowanie i dalszą dystrybucję.


SCHEMAT DROGI IMPORTOWANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

cefarm Newsletter press5 NEW 1


Lokalizacja magazynów CF CEFARM SA (skład celny, magazyn importera)  w tym samym budynku przyspiesza przepływ towarów i eliminuje zbędne koszty transportu.
Najwyższa jakość i bezpieczeństwo importowanych produktów zapewniamy dzięki realizacji procesu importu w oparciu o procedury systemowe oraz procedury i instrukcje procesowe. Nad jego przebiegiem czuwa profesjonalny zespół, który zapewnia sprawną i kompleksową obsługę (w tym osoby wykwalifikowane i farmaceuci).

Posiadamy w pełni nowoczesne i na bieżąco modernizowane urządzenia służące do przechowywania produktów leczniczych i kontroli warunków ich magazynowana (kwalifikowane magazyny). Zakres usług magazynu importera obejmuje magazynowanie produktów w trzech strefach temperaturowych: w temperaturze pokojowej (15-25oC), w strefie chłodu (8-15oC) i w warunkach chłodniczych (2-8oC). Magazyn importera zbudowany jest zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i posiada odrębne pomieszczenia kwarantanny, wyrobu gotowego i magazynu prób archiwalnych wydzielone w każdej z trzech wyżej opisanych stref temperaturowych. Warunki przechowywania i transportu produktu w tzw. łańcuchu zimnym zabezpieczamy dzięki rezerwowym systemom, urządzeniom chłodniczym oraz wysoko wydajnemu agregatowi prądotwórczemu do zasilania awaryjnego, które minimalizuje skutki nieprzewidzianych zdarzeń losowych i awarii.

Jakość świadczonych przez CF CEFARM SA usług importowych została potwierdzona stosownymi certyfikatami: Certyfikatem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 oraz Certyfikatem GMP.  Posiadane certyfikaty zobowiązują do świadczenia usług na najwyższym poziomie, zapewniającym pacjentom bezpieczny i skuteczny lek pochodzący z importu.