Certyfikaty i Zezwolenia

Skład Konsygnacyjny w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 16 – zezwolenie Nr GIF-P-Z-4301-25/WB/06 z dnia 11.05.2006 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Skład Konsygnacyjny w Radomsku, ul. Krasickiego 65 - zezwolenie Nr GIF-N-412/48-1/KC/11 z dnia 08.04.2011 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Skład Celny: Radomsko, ul. Krasickiego 65 - zezwolenie Nr GIF-N-412/101/MSH/14 z dnia 15.01.2015 roku, wydane przez Głownego Inspektora Farmaceutycznego.

Wytwórnia Produktów Leczniczych: Radomsko, ul. Krasickiego 65 - zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego nr GIF-IW-400/0299/01/869/ZW336/14.

 - Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - Nr GIF-IW-400/0299_03_01/04/129/15 wydany dnia 8.09.2015 roku.

 - Certyfikat GMP - Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - Nr GIF-IW-400/0299_03_01/04/130/15 wydany dnia 8.09.2015 roku.

Magazyn Importera: Radomsko, ul. Krasickiego 65 - zezwolenie Nr GIF-IW-400/0299/01/793/ZI32/14 z dnia 24.11.2014 roku, wydane przez Głownego Inspektora Farmaceutycznego.

 - Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - Nr GIF-IW-400/0299_03_02/04/131/15 wydany dnia 8.09.2015 roku.