Image

TerminowyTransport & dystrybucja

Realizowany przez nas transport spełnia wszelkie wymogi związane z dystrybucją leków oraz innych produktów farmaceutycznych. Jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę logistyczną dla farmacji zarówno w zakresie dystrybucji towaru jak i obsługi ładunków powrotnych na terenie całego kraju. Nasze usługi realizujemy w oparciu o rygorystyczne standardy dotyczące.
 

Specjalistyczna flota samochodowa

Realizowany przez nas transport spełnia wszelkie wymogi związane z dystrybucją leków oraz innych produktów farmaceutycznych. Jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę logistyczną dla farmacji zarówno w zakresie dystrybucji towaru jak i obsługi ładunków powrotnych na terenie całego kraju.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o rygorystyczne standardy dotyczące:

  • specjalistycznej floty samochodowej. Usługi transportowe realizujemy zarówno przy pomocy własnej floty, jak i przy współpracy z kwalifikowanymi podwykonawcami. Dysponujemy pojazdami o objętości od 2 do 33 palet, które spełniają wymagania Prawa Farmaceutycznego i zalecenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, gwarantując tym samym bezpieczny transport produktów leczniczych. Pojazdy wyposażone są w zabudowę izotermiczną, instalację chłodniczo – grzewczą, czujniki temperatury oraz termoregulator z panelem odczytowym.
  • kontroli warunków transportu. Osoba przewożąca towar ma obowiązek utrzymywać w skrzyni ładunkowej temperaturę właściwą dla przewożonych produktów. W przypadku transportu drobnicowego produkty wymagające przechowywania w temperaturze 2 - 80C (tzw. transport termiczny) dodatkowo umieszcza się w termoboksach, które zapewniają wymaganą temperaturę przez minimum 24 godziny (chociaż transport bezpośredni nie trwa nigdy dłużej, niż 12 godzin). W transportach drobnicowych termicznych dodatkowo dołączamy przenośne układy pomiarowe, kontrolujące warunki mikroklimatyczne wewnątrz termoboksów.
  • dokładnej identyfikacji towaru. Przyjmujemy do transportu tylko odpowiednio opakowane, zabezpieczone i podpisane przesyłki. Towarzyszy im zawsze odpowiednia dokumentacja przewozowa, która następnie jest archiwizowana w systemie komputerowym i w wersji papierowej. Na życzenie klienta możemy również sami przygotować przesyłkę do transportu.
  • nadzoru oraz kontroli przewoźników. Przewoźnicy i kierowcy transportujący produkty lecznicze przechodzą systematyczne szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Systemu Zarządzania Jakością ISO i odpowiednich procedur wewnętrznych. Przeprowadzamy co kwartał kwalifikację wszystkich przewoźników, na podstawie której zostaje podjęta decyzja odnośnie dalszej współpracy. W parku firmy oraz na trasach przeprowadzamy wyrywkowe kontrole pojazdów (sprawdzamy zwłaszcza stan instalacji chłodniczej i grzewczej, prawidłowość odczytu temperatury w kabinie i warunki sanitarne skrzyni ładunkowej i sposób zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz znajomość obowiązujących procedur przewozu i kompletność dokumentacji). Przeprowadzamy również okresowe walidacje termoregulatorów zainstalowanych w samochodach.
  • bezpieczeństwa finansowego klienta. Gwarantujemy ubezpieczenie „produktów w drodze” (Cargo), a przewoźnicy świadczący usługi transportowe na rzecz CF CEFARM SA dodatkowo objęci są wymogiem posiadania ubezpieczenia OCP.