Image

SpecjalistyczneHurtownie Towarów obcych

Posiadamy koncesjonowane hurtownie towarów obcych przeznaczone do obrotu hurtowego produktami leczniczymi, w tym również środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementami diety.
 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Hurtownie towarów obcych pracują zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, wykorzystując do ewidencji przychodów i rozchodów towaru specjalistyczny program komputerowy. Umożliwia to dokładną identyfikację produktu i wykonywanych na nim operacji, dzięki czemu możemy dostarczać szczegółowe raporty obrotu – tygodniowe, miesięczne lub z wybranych okresów – dotyczące struktury sprzedaży „co?, komu? gdzie?”. Pozwala to naszym partnerom na skuteczne planowanie i realizację strategii sprzedażowej i marketingowej.

Nasze hurtownie towarów obcych świadczą usługę magazynowania towaru w trzech strefach temperaturowych: 2-80C, 8-150C, 15-250C. Magazynowanie odbywa się w systemie całodobowego monitoringu temperatury i wilgotności, jak również ochrony ubezpieczeniowej powierzonego towaru. Obszary magazynowe spełniają wszelkie wymogi DPD oraz zalecenia normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ponadto posiadają zamkniętą przestrzeń ograniczoną zamkami patentowymi i systemem kontroli dostępu zatwierdzonym przez Inspekcję Farmaceutyczną.

Oferujemy możliwość korzystania z wyspecjalizowanych procedur dotyczących obrotu hurtowego w łańcuchu dystrybucji farmaceutycznej. Możemy dotrzeć z powierzonymi towarami do każdego rodzaju podmiotów tego obrotu: hurtowni farmaceutycznych, aptek i szpitali. Jako dystrybutor ogólnokrajowy mamy możliwość transportu leków do niemal wszystkich miejsc na terenie Polski.

W hurtowniach towarów obcych CF CEFARM SA pomagamy naszym partnerom w identyfikacji własnych potrzeb i realizowaniu założonych celów w oparciu o wypracowany model dystrybucyjny oraz określone zasady współpracy. Inspekcje wewnętrzne i zewnętrzne, a także audyty naszych kontrahentów pozwalają nam na bieżąco podnosić jakość i monitorować poziom satysfakcji z oferowanych usług.