Certyfikaty i Zezwolenia

Hurtownia Farmaceutyczna Towarów obcych w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 16 - zezwolenie Nr GIF-P-Z-4301-25/WB/06 z dnia 24.03.2016 roku, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.1 / WTC/0299_03_01/166 wydany dnia 10.07.2018 roku.

Certyfikat GMP - Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.2 / WTC/0299_03_01/167 wydany dnia 10.07.2018 roku.

Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.87.2018.ER.3 / WTC/0299_03_02/168 wydany dnia 10.07.2018 roku.