ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY DOTYCZĄCEJ Modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego OTIS

CF CEFARM SA w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na modernizację dźwigu osobowego hydraulicznego OTIS Austria (rok produkcji 1994 r.)
w budynku biurowym znajdującym się w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 16

Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Przegląd
 • Wykonanie kosztorysu naprawczego,
 • Zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
 • Wymiana uszkodzonych elementów,
 • Wymiana agregatu hydraulicznego typu M-MAA 20390, wymiana węży hydraulicznych, oleju w całym układzie hydraulicznym,
 • Usunięcie innych usterek,
 • Przeprowadzenie rozruchu, prób ruchowych po modernizacji,
 • Wykonanie projektu po modernizacji i uzgodnienie dokumentacji z UDT,
 • Udział w badaniu i dopuszczeniu dźwigu po modernizacji przez UDT,
 • Modernizacja dźwigu ma skutkować uzyskaniem resursu na minimum 10 lat.
Parametry techniczne:
 • Udźwig 630 kg
 • Ilość przystanków 6
 • Wysokość podnoszenia 18,12 m
Przed złożeniem oferty, umożliwiamy oferentowi wizję lokalną po uprzednim ustaleniu terminu. Wizję można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9-14  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Oferty proszę przesyłać drogą mailową do dnia 15.01.2021 r. na adres: akot@cefarm.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt.

CF CEFARM po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert zastrzega sobie kontakt z wybranymi Oferentami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY DOTYCZĄCEJ Wymiany dźwigu osobowego hydraulicznego OTIS

CF CEFARM SA w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na wymianę dźwigu osobowego hydraulicznego OTIS Austria (rok produkcji 1994 r.) 
w budynku biurowym znajdującym się w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 16

Zakres prac
• Produkcja zaoferowanego urządzenia dźwigowego w zakresie zgodnym z charakterystyką techniczną zawartą w złożonej ofercie,
• Zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac,
• Demontaż oraz utylizacja obecnego dźwigu,
• Dostawa nowego dźwigu osobowego,
• Kompleksowe przeprowadzenie prac montażowych,
• Nadzór nad montażem,
• Rozruch,
• Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, 
• Udział podczas odbioru urządzenia dźwigowego przez Jednostkę Notyfikowaną Urzędu Dozoru Technicznego i wydanie Certyfikatu Zgodności,
• Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji.

Parametry techniczne:
• Udźwig 630 kg,
• Ilość przystanków 6,
• Wysokość podnoszenia 18,12 m.

Pozostałe informacje:
• Rozpatrzymy oferty dotyczące dźwigów hydraulicznych i elektrycznych,
• Oferent udziela gwarancji na minimum 36 miesięcy,
• Specyfikacja warunków serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w tym koszty dojazdu),
• Oferta powinna zawierać informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia od momentu złożenia zamówienia do zakończenia prac montażowych,
• Oferta powinna uwzględniać kwotę demontażu i utylizacji dotychczasowej windy hydraulicznej,
• Oferta powinna zawierać ewentualny koszt opłat importowych.

Przewidywany termin realizacji zlecenia:

Złożenie zamówienia u wybranego Oferenta w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać drogą mailową do dnia 22.01.2021 r. na adres: akot@cefarm.com.pl
W razie pytań prosimy o kontakt.
Rozpatrzymy wyłącznie oferty złożone po uprzedniej wizji lokalnej, której można dokonać  w ustalonym uprzednio terminie
(w dni robocze od 13.01.2021 r. -22.01.2021 r. w godz. 9.00-14.00).

CF CEFARM po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert zastrzega sobie kontakt z wybranymi Oferentami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRACĘ BUDOWLANO-REMONTOWE W TORUNIU

CF CEFARM SA w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniu magazynowym w Toruniu przy ul. Gdańskiej 20.

Przewidywany termin realizacji zlecenia: najpóźniej I połowa lutego 2021 r.

Przed złożeniem oferty, umożliwiamy oferentowi wizję lokalną (z zachowaniem reżimu sanitarnego) po uprzednim ustaleniu terminu.

Mile widziane udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.

Oferty proszę przesyłać drogą mailową do dnia 15.01.2021 r. na adres: akot@cefarm.com.pl

Szczeguły oferty:
Załącznik 1
Załącznik 2

Ogłoszenie Zakupu Nieruchomości

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, w związku z planowaną relokacją siedziby Spółki oraz jej magazynów, poszukuje nieruchomości gruntowej pod budowę centrum logistycznego w Warszawie lub najbliższych okolicach oraz wykonawcy obiektu logistycznego w postaci magazynu hurtowni farmaceutycznej oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczamy, że projekt będzie realizowany na zasadach „Projektuj i Buduj”.
Wstępne założenia projektu obejmują  powierzchnię magazynową 10.000 m­­­­­­2, wysokość netto 9 m oraz ok. 3.000 m­2 powierzchni biurowej. Obiekt, poza wymogami prawa budowlanego i innych przepisów obowiązujących przy tego typu inwestycjach, powinien w pełni odpowiadać wymogom prawa farmaceutycznego.
Według założeń Spółki działka powinna mieć w miarę regularny kształt i powierzchnię ok. 30.000 m­­­­­­2 +/- 20%, pozwalającą w przyszłości na rozbudowę magazynu o kolejne 2.000 - 5.000 m2.
Istotnym warunkiem jest dobra lokalizacja i jej powiązania z komunikacją miejską oraz drogami wylotowymi z Warszawy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy.

Propozycje proszę składać mailem na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

Nieruchomość gruntowa

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, poszukuje działki przemysłowej zlokalizowanej na terenie Warszawy lub w bliskich okolic, z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej.

Powierzchnia działki powinna wynosić od 25 000 m2 do 40 000 m2 i być zbliżona kształtem do prostokąta, powinna posiadać także aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja z możliwością całodobowego dojazdu samochodów ciężarowych. W pobliżu działki usytuowane media. Możliwość wysokości zabudowy conajmniej 12 m.

Prosimy o przesłanie oferty na adres: inwestycje@cefarm.com.pl

lub kontakt telefoniczny (22) 634 04 81

OFERTA WSPÓŁPRACY – PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do przewozu produktów farmaceutycznych na terenie całej Polski

Wymagania:

 • doświadczenie w przewozie produktów farmaceutycznych;
 • własny samochód, izoterma o ładowności do 3,5 t;
 • urządzenie chłodząco – grzewcze;
 • możliwość przewozu produktów farmaceutycznych jednocześnie w dwóch zakresach temperatur: 2-8°C, oraz 15-25°C;
 • posiadanie urządzenia kontrolno – pomiarowego z możliwością utworzenia wydruku oraz podgląd temperatury w czasie rzeczywistym w kabinie kierowcy;
 • mapowanie pojazdu;
 • ubezpieczenie OCP przewoźnika;
 • GPS.

W ofercie proszę podać takie informacje, jak:

 • marka pojazdu,
 • przebieg,
 • rok produkcji,
 • pojemność w paletach,
 • ładowność,
 • stawka – oferty z podaną stawką będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Oferty wraz ze zdjęciem pojazdu proszę przesłać na: oferta.transport@cefarm.com.pl

Gwarantujemy stałą współpracę.