Władze Spółki

ZARZĄD

  • Jan Kruk - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

  • Hubert Zacharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Kucharska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Julia Zdanukiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Rafał Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Mariusz Domurad - Członek Rady Nadzorczej