Władze Spółki

ZARZĄD

  • Jan Kruk - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Dzięgielewski - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

  • Hubert Zacharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Kierzkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Rafał Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Wojciech Plopa - Członek Rady Nadzorczej
  • Mariusz Domurad - Członek Rady Nadzorczej