Image

PerfekcyjnySystem zapewnienia Jakości

W Centrali Farmaceutycznej CEFARM SA wdrożyliśmy i utrzymujemy  system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach Normy ISO 9001, który udokumentowany jest Certyfikatem Nr Q&R_100 z dnia 21.08.2014 wydanym przez Q&R Polska Sp. z o.o. 
 

Certyfikat obejmuje:

  • Certyfikat ISOsprzedaż hurtową i detaliczną produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetycznych, środków spożywczych;
  • import produktów leczniczych;
  • wynajem specjalistycznych powierzchni magazynowych łącznie z obsługą;
  • dystrybucję i magazynowanie towarów;
  • wytwarzanie w zakresie magazynowania, dystrybucji, pakowania, przepakowania produktów leczniczych oraz produktów do badań klinicznych.

Obszary działalności naszej spółki związane z logistyką towarów tj. Hurtownia, Składy Konsygnacyjne, Skład Celny działają zgodnie  z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dodatkowo w obszarach objętych zezwoleniem na wytwarzanie (Wytwórnia Produktów Leczniczych w Radomsku) i zezwoleniem na import (Magazyn Importera w Warszawie) Centrala Farmaceutyczna   CEFARM SA posiada Certyfikaty GMP. Zostały one uzyskane na podstawie  pozytywnych opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego po przebytych inspekcjach i świadczą o spełnieniu wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

W naszej spółce utrzymanie systemu zapewnienia jakości oparte jest na odpowiedniej strukturze organizacyjnej, określeniu odpowiedzialności, posiadaniu odpowiednich zasobów, w tym personelu o wymaganych kwalifikacjach  oraz procedur, warunkujący powtarzalność operacji istotnych dla zapewnienia wymaganej jakości produktów i usług. Kadra naszej organizacji, jest zobowiązana do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Powyższe zadania realizujemy poprzez rozbudowany program audytów i inspekcji wewnętrznych.