Image

HistoriaFirmy CEFARM S.A.

Historia naszej spółki sięga 1945 roku. Powstała wówczas „Centralna Składnica Sanitarna Ministerstwa Zdrowia”. Kolejnymi zarządzeniami i uchwałami różnych Ministrów  oraz innych organów administracji państwowej zmieniana była nazwa przedsiębiorstwa lub przedmiot i zakres jego działalności. W  kwietniu 2003 roku w wyniku komercjalizacji ówczesna Centrala Farmaceutyczna CEFARM przekształciła się w spółkę akcyjną – Centralę Farmaceutyczną CEFARM SA, której  akcjonariuszem został Skarb Państwa.
 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Od momentu założenia nasza firma, jako przedsiębiorstwo państwowe realizowała centralnie  planowane zakupy i sprzedaż w kraju i za granicą środków farmaceutycznych, prowadziła placówki terenowe, dostarczała zaopatrzenie w skali ogólnokrajowej do hurtowni farmaceutycznych i większych odbiorców, prowadziła obrót rynkowy na terenie całego kraju na centralnym szczeblu zbytu środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi produkcji krajowej i z importu.

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA stworzyła podstawy dla dystrybucji krajowych i zagranicznych leków w  Polsce.