BIP

Forma prawna

Spółka Akcyjna
KRS: 0000154178 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP: 525-00-04-220 Regon: 000288343 

Dane teleadresowe
Adres siedziby: ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa 
Adres korespondencyjny: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAul. Jana Kazimierza 1601-248 Warszawae-mail: cefarm@cefarm.com.pl ;www.cefarm.com.pl 
T: (+48 22) 634-02-22 (centrala) F: (+48 22) 634-03-59 

Organy Spółki 

 1. Zarząd
  Jan Kruk - Prezes Zarządu
 2. Rada Nadzorcza
  Katarzyna Blachowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Sławomir Januszczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
  Anna Raźniewska - Członek Rady Nadzorczej
  Marek Łukaszewski - Członek Rady Nadzorczej
  Wojciech Plopa - Członek Rady Nadzorczej
 3. Walne Zgromadzenie Minister Skarbu Państwa


Organizacja
Na podstawie Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (nr GIF-P-Z-4301734/93/94/TP/03/RB/05) z dnia 24.11.2005 roku CF CEFARM S.A. prowadzi hurtownię farmaceutyczną zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 16, posiadającą także komory przeładunkowe zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 230 oraz w Radomsku przy ulicy I.Krasickiego 65.

Dodatkowo, na podstawie stosownych zezwoleń, w obiektach Spółki funkcjonują również składy konsygnacyjne oraz skład celny.

Przedmiot działalności Spółki
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych i innych, transport, magazynowanie i przechowywanie towarów, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo, reklama. Struktura własnościowa i kapitały własneWartość kapitału zakładowego na 31.12.2014 r  wynosi 55 400 000,00 PLN i obejmuje 5,54 mln akcji o wartości jednostkowej 10,00 PLN. Wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. Kapitał opłacony jest w 100%. 

Majątek Spółki
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2015 r. - 282 028 312,03 PLN

Dochód Spółki
Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2015 r. - 938 252 249,95 PLN